Over Levell Consulting

Advies en management, gespecialiseerd in oplossingen op het snijvlak van business en IT.

Levell biedt bedrijfskundig advies en interim management voor profit- en non-profit organisaties. Bent u op zoek naar een ervaren verandermanager of adviseur, lees dan hieronder waarin Levell zich onderscheidt.

Business & IT
In veel organisaties bestaat nog steeds een kloof tussen de business strategie en het IT-beleid. Levell Consulting maakt de vertaalslag van bedrijfsstrategie naar informatiebeleid. Omgekeerd ontsluiten we het strategisch potentieel dat in de IT-assets zit verscholen.

Multi-disciplinaire aanpakbril
Levell Consulting hanteert een bedrijfskundige, multi-disciplinaire benadering van vraagstukken, problemen en oplossingen. Hierbij hanteren we steeds de vier invalshoeken Strategie, Structuur, Cultuur & Mensen. Met evenwicht tussen de harde, rationele, resultaatgerichte kant en de zachte, meer gevoelsmatige, mensgerichte kant.

Financiële sector
Levell Consulting beschikt naast jarenlange ervaring in consultancy en IT over uitgebreide expertise van de bank-, verzekering- en pensioenwereld.

Waardeketens en ketenintegratie
Verder heeft Levell veel ervaring met het analyseren van waardeketens en ketenintegratie en -besturing. Onder meer in de werk & inkomen keten (sociale zekerheid en arbeidsmarktreïntegratie).

munten“We put our money where our mouth is”
Bij Levell Consulting staan we voor wat we zeggen! En het resultaat voor u als opdrachtgever is wat telt. Daarom is Levell bereid haar beloning te koppelen aan het voor u bereikte resultaat.