Business Value & IT (BVDD)

Levert IT “waar voor z’n geld”?
Veel organisaties zijn niet tevreden met de value-for-money van hun IT. En dan gaat het met name om de Business Value, de waarde voor de gehele organisatie die dankzij IT wordt gerealiseerd, tegenover alle IT-investeringen en operationele IT-kosten.

tulpenToen automatisering nog vooral werd ingezet om arbeidskracht uit te sparen, was het leven van de IT-manager een stuk eenvoudiger. Maar nu IT steeds meer de rol vervult van enabler of zelfs driver van de business strategy, wordt het aanwijzen van de waarde die IT voor het bedrijf in zijn geheel genereert, paradoxaal genoeg, steeds complexer. En vaak lijkt de business case een luchtkasteel gebouwd op drijfzand.

CIO, neem het voortouw!
NeoMorphose is van mening dat de CIO/IT-manager het vraagstuk omtrent de waarde van zijn afdeling voor de business het beste zélf kan adresseren. Net zo als hij ook zélf een een actieve rol in de strategievorming van de organisatie moet opzoeken. Niet afwachten tot de lastige vragen komen. De aanval is ook hier de beste verdediging.

NeoMorphose aanpak
Gelukkig is ondersteuning voor de CIO voorhanden, bij dit lastige proces. Als enige hanteert NeoMorphose een omvattende en samenhangende benadering van zijn werkterrein, steeds vanuit de vier invalshoeken: Strategie, Structuur, Cultuur & Mensen. De business value van de IT-waardeketen wordt niet alleen in bedrijfseconomische termen gemeten, maar ook de minder tastbare waardecomponenten worden zichtbaar gemaakt.

NeoMorphose hanteert een model voor de besturing van de IT-dienstverlening, van vraag en aanbod, waarin 32 process areas worden onderkend. Met een compacte assessment worden daaruit díe deelprocessen geselecteerd waar de meeste “winst” kan worden geboekt. Op basis hiervan worden vervolgens gerichte verbeteracties gepland, uitgevoerd en geëvalueerd. Waar nodig wordt snel bijgestuurd.

Ratio en emotie
Onderscheidend voor de NeoMorphose aanpak, is steeds de balans tussen de resultaatgerichte en de mensgerichte verbeteracties. Tussen de “harde” en de “zachte” kant. Tussen linker en rechter hersenhelft, zo u wilt. Niet alleen rapportages, regels & richtlijnen, processen en procedures. Mindset en motivatie zijn minstens zo belangrijke succesfactoren, als we de Business Value van de IT-functie duurzaam willen verhogen.

Hiertoe beschikt NeoMorphose over een uitgebreide set van modellen, methoden, tools en interventietechnieken. En bovendien over de consultants en verandermanagers die aan de gewenste verbeteringen richting en leiding kunnen geven.

Gedragsverandering is de sleutel
Het gaat er uiteindelijk om, dat het Business Value Denken & Doen (BVDD) tweede natuur wordt voor alle bij IT betrokken medewerkers. Mensen maken het verschil en de voortdurende focus op de waarde die IT voor de organisatie in haar geheel oplevert, dient in hun dagelijkse gedrag tot uitdrukking te komen.

Vandaar dat NeoMorphose inzet op een incrementeel en behapbaar veranderingstraject, dat snel tastbare resultaten laat zien, dat gedragen wordt door de betrokken medewerkers, en dat zich richt op díe onderdelen welke het meeste impact hebben op het bereiken van het gekozen doel.

Samenhang leidt tot duurzaam resultaatzoom
De samenhang vanuit de invalshoeken strategie, structuur, cultuur en mensen leidt daarbij tot een beter resultaat. Tot besparingen. Tot meer waarde. Tot groei van bedrijf én mens. Zaken die elkaar versterken. Dat is échte win-win. En dat niet kortstondig, maar duurzaam.

Wij zijn overtuigd van de bijdrage die NeoMorphose kan bieden aan het vergroten van de waarde van IT voor de hele organisatie. Daarom zijn we bereid onze beloning te koppelen aan gerealiseerde resultaten.

Voor meer informatie over de Business Value van IT aanpak van NeoMorphose, e-mail naar: info@neomorphose.nl

Laat een reactie achter